Головна сторінка

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Сміян О.І.

Найменування спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія»

Рівень підготовки: спеціаліст, лікар-інтерн, магістр, клінічний ординатор, аспірант, післядипломна підготовка лікарів на курсах тематичного удосконалення та передатестаційному циклі.

На кафедрі навчаються:
студенти 3 курсу - дисципліна «Сучасні методи генетичної діагностики»
студенти 4 курсу - дисципліна «Педіатрія»
студенти 5 курсу - дисципліни «Педіатрія, дитячі інфекції», «Медична генетика»
студенти 6 курсу - дисципліна «Педіатрія, дитячі інфекції»
Магістранти зі спеціальності «Педіатрія»
Лікарі - інтерни зі спеціальності «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Внутрішні хвороби» 
Лікарі - на передатестаційних циклах та курсах тематичного вдосконалення
Клінічні ординатори зі спеціальності «Педіатрія»
Аспіранти зі спеціальності «Педіатрія»

Співробітники, які працюють на базі СОДКЛ:
1 професор, 5 доцентів, 1 асистент, 2 аспіранти, 2 клінічних ординатора, 1 старший лаборант, 1 препаратор

Клінічні бази кафедри:
Сумська обласна дитяча клінічна лікарня
Міські дитячі поліклініки №1 та №2 Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Св. Зінаїди

SODKLpolyclinic_1polyclinic_2