Науково-дослідна робота

Наукова робота кафедри виходить з практичних потреб Північно-Східного регіону України і є складовою частиною Національної програми „Охорона здоров’я людини”. Співробітники кафедри вивчають вплив несприятливих факторів зовнішнього середовища на здоров'я дітей та підлітків. Вивчено етіопатогенез ранньої анемії у новонароджених від вагітних матерів з анемією. Досліджено механізми розвитку анемії у новонароджених дітей з визначенням ролі в цих процесах регуляторів еритропоезу (еритропоетину, цитокінів, фібронектину, фактора некрозу пухлин). Наукові розробки останніх років стосуються вивчення розповсюдженості мікроелементозів у вагітних жінок, новонароджених та дітей різних вікових груп. Науково обґрунтовано принципи корекції дисбалансу мікроелементів, в тому числі шляхом використання сучасних мікроелементних препаратів. Проводяться дослідження мембранної патології та енергетичного забезпечення при різних патологічних станах у дітей. Кафедра співпрацює з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Національною медичною академією післядипломної освіти, Харківським національним медичним університетом, НДІ ОЗДП та Харківським інститутом мікробіології ім. Мечникова.

Викладачі кафедри мають сертифікати (GCP), які дозволяють проводити міжнародні клінічні дослідження.

У 2008-2009 рр. на кафедрі виконувалася держбюджетна тема ”Ефективність застосування різних методів феротерапії, індукторів синтезу еритропоетину та рекомбінатного еритропоетину при залізодефіцитній анемії у вагітних жінок та дітей різного віку”. У 2010-2011 р. виконувалися 2 теми: ”Шляхи оптимізації мікроелементного та енергетичного забезпечення при захворюваннях у вагітних жінок та дітей” та ”Корекція мікроелементних порушень у новонароджених та дітей різних вікових груп”.

Співробітники кафедри активно приймають участь у грантових програмах. З 2012 р. є членами робочої групи з реалізації проекту ТЕМПУС "Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті та розвиток Міжнародної мережі національних навчальних центрів" (530519-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR).

У 2016 році завершено роботу по грантовій програмі ТЕМПУС "Впровадження інноваційних освітніх стратегій в медичній освіті та створення міжнародної мережі національних навчальних центрів" (530519- TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR).

З 2016 року реалізується спільна наукова робота з медичним факультетом Вільнюського університету. У 2017 році зазначено 2 основних напрямки спільної науково-дослідної діяльності кафедри педіатрії та університетської клініки Вільнюса: 1- "Зв`язок гаджет кіберкомунікативної адикції з формуванням психосоматичної дисфункції у підлітків", 2- "Визначення факторів ризику дисфункцій серцево-судинної системи дітей шкільного віку". За підсумками об`явленого конкурсу спільних українсько-литовських проектів були подані заявки на грант з боку СумДУ та Вільнюського університету.

За останні 5 років опубліковано 50 статей у тому числі 11, що обчисюються у нбд Scopus та Web of Sience.

За роки існування науковцями кафедри опубліковано в журналах і збірниках понад 500 наукових праць, захищено 11 кандидатських дисертацій, 1 докторська.