Науково-методична робота

Кафедра обладнана сучасними технічними засобами навчання. Для поліпшення теоретичних знань студентів на кафедрі існує комп’ютерний клас на 7 комп’ютерів, де студенти, лікарі-інтерни та курсанти використовують розроблені співробітниками кафедри тести з усіх розділів педіатрії, які в повному обсязі відповідають сучасним стандартам підготовки лікарів. Розроблені ситуаційні задачі та контрольні запитання (близько 4000) з усіх тем практичних занять. Для студентів 6 курсу створена комп’ютерна база даних запитань для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок-2”. Комп’ютерним контролем охоплено 100% студентів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів.

 З метою оптимізації навчального процесу співробітниками кафедри видано більше 35 навчально-методичних вказівок з актуальних проблем педіатрії. Видані навчально – методичні посібники з грифом МОЗ ”Перинатальні ураження” (2008), ”Морфофункціональні та біохімічні показники у дітей і дорослих” (2011), ”TORCH-інфекції” (2012), в т.ч. англійською мовою – ”Pediatrics” (2009) та ”Neonatology” (2011), посібники – ”Практическая неонатология” (2003), ”Медична генетика” (2012), методичні вказівки – ”Методичні вказівки до проведення клініко-патологоанатомічної конференції з дисципліни ”Дитячі хвороби” (2003), ”Класифікація дитячих хвороб” (2006), ”Трактовка показателей крови, получаемых при использовании гематологического анализатора” (2008), ”Student’s case history” (англійською мовою, 2009), електронні видання ”Цикл лекцій з педіатрії для студентів 4 курсу” (2010).

Співробітники кафедри приймали активну участь у підготовці деяких розділів підручника ”Медицина дитинства”, розділу ”Нефрологія” міжвузівського керівництва з педіатрії, розділу ”Анемії” національного керівництва з педіатрії. Кафедрою створено 20 навчальних відеофільмів. Всі лекції для студентів та курсантів циклів тематичного удосконалення підготовлені з використанням мультимедіа.

Створений учбово-тренувальний клас, в якому студенти, лікарі-інтерни, лікарі-курсанти знайомляться з принципами первинної реанімації новонароджених та дітей раннього віку, удосконалюють свої практичні навички на фантомах.

Продовжується робота щодо написання учбових посібників для студентів-іноземців. Підготовлені до друку та опубліковані: "Modern methods of genetic diagnosis" (2015), "Neonatology. Introduction" (2017), "The standarts of practical skills in neonatology" (2017).

У відповідності до сучасних концепцій дистанційної освіти співробітники кафедри розробляють інформацію для розміщення на відкритих електронних ресурсах дисциплін.

Відкритий електронний ресурс структурованих колекцій організаційних, навчально-методичних матеріалів дисциплін, що включено до складу програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також додаткових освітніх програм.

Для реалізації програм дистанційної освіти на сайтах університету розміщено понад 100 електронних документів.