Науковий семінар, присвячений маркерам ураження нирок у новонароджених з асфіксією

KidneyMarkers.JPG21 жовтня 2014 року відбувся науковий семінар на тему: "Діагностичні маркери ураження нирок у новонароджених з асфіксією". Доповідач - доцент кафедри Лобода А.М. - висвітлив основні напрацювання щодо діагностичної цінності низки маркериних молекул, зокрема сироваткового цистатину С, інтерлейкіну-18 сечі, лактатдегідрогенази та гамма-глутамілтранспептидази в сироватці та сечі, порівняно з традиційною оцінкою ниркової дисфункції у новонароджених з асфіксією за сироватковим креатиніном. Окрема частина доповіді була присвячена кристалографічним дослідженням при гострому ураженні нирок у новонароджених. Матеріал викликав жваве обговорення серед викладачів кафедри та студентів. Лобода А.М. відповів на низку запитань, окреслив проблемні моменти та шляхи подальшого наукового пошуку.