Науковий семінар, присвячений маркерам ураження нирок у новонароджених з асфіксією

KidneyMarkers.JPG21 жовтня 2014 року відбувся науковий семінар на тему: "Діагностичні маркери ураження нирок у новонароджених з асфіксією". Доповідач - доцент кафедри Лобода А.М. - висвітлив основні напрацювання щодо діагностичної цінності низки маркериних молекул, зокрема сироваткового цистатину С, інтерлейкіну-18 сечі, лактатдегідрогенази та гамма-глутамілтранспептидази в сироватці та сечі, порівняно з традиційною оцінкою ниркової дисфункції у новонароджених з асфіксією за сироватковим креатиніном. Окрема частина доповіді була присвячена кристалографічним дослідженням при гострому ураженні нирок у новонароджених. Матеріал викликав жваве обговорення серед викладачів кафедри та студентів. Лобода А.М. відповів на низку запитань, окреслив проблемні моменти та шляхи подальшого наукового пошуку.

Співробітники кафедри взяли участь у навчальному семінарі з клінічних досліджень

EBA_meeting.jpgДоценти кафедри педіатрії з курсом медичної генетики Зайцев І.Е. та Лобода А.М. 9 жовтня 2014 року в м.Київ взяли участь у семінарі "Клінічні дослідження в Україні: реалії сьогодення та перспективи на майбутнє". Захід було організовано Європейською Бізнес Асоціацією та присвячено її 15-річчю. Провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я, фармацевтичних компаній, контрактних організацій, відповідальних за проведення клінічних досліджень, а також представники громадських пацієнтських організацій висвітлили проблемні питанні організації та проведення клінічних досліджень в нашій державі. Учасники зустрічі отримали сертифікати міжнародного зразка.  

Стажування за кордоном викладача

У травні 2014 року викладач кафедри педіатрії з курсом медичної генетики Лобода А.М. пройшов стажування з дитячої нефрології та ендокринології в Open Medical Institute (Зальцбург, Австрія). Протягом тижня 30 учасників з 22 країн прослухали лекції з актуальних питань дитячої нефрології та ендокринології, прийняли участь у 3 робочих столах та зробили презентацію власного клінічного випадку. У якості лекторів були запрошені провідні вчені дитячої лікарні м. Філадельфія (США) та австрійскі нефрологи та ендокринологи Медичного університету м. Грац. Отримані знання дозволять покращити рівень клінічної майстерності та викладання педіатрії студентам медичного інституту СумДУ. Свої враження від семінару організатори запропонували Лободі А.М. викласти у щоденнику стажування, який також доступний на офіційному сайті American Austrian Foundation за посиланням http://aaf-online.org/tl_files/externals/downloads/seminars/docs/docs_2014/Pediatric_Nephrology&Endocrinology_WUD_2014.pdf.

  DiplomworkSalzburg.JPG