Склад кафедри

На базі СОДКЛ працюють : 1 професор, 5 доцентів, 1 асистент.

 

 

 

 

foto_lobodaДоцент Лобода Андрій Миколайович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Корекція еритропоезу залізо – вітамінним комплексом у дітей із залізодефіцитною анемією".Тема дисертації на здобуттря наукового ступеня доктора медичних наук "Рання діагностика та прогнозування ураження нирок у новонароджених, що перенесли асфіксію". Має 124 науково-методичних публікацій, автор 10 інформаційних листів, 2 патентів на винахід. Перелік публікацій Лободи А.М.

 

 

 

 

foto_zaitsevДоцент Зайцев Ігор Едуардович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Клініко-епідеміологічна характеристика дисліпопротеїдемій у школярів пубертатного періоду міської та сільської місцевості". Має 80 науково-методичних публікацій, 2 раціоналізаторські пропозиції. Перелік публікацій Зайцева І.Е.

 

 

 

 

Доцент Загородній Микола Петрович, відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Стан імунітету у дітей з гіперплазією щитовидної залози які мешкають в несприятливому довкіллі". Має 100 науково-методичних публікацій. Перелік публікацій Загороднього М.П.

  

 

 

 

Доцент Редько Олена Костянтинівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Церебральний кровотік та внутрішньосерцева гемодинаміка у новонароджених з тяжким ураженням центральної нервової системи на фоні гострої та комбінованої гіпоксії протягом неонатального періоду”. Має 45 науково-методичних публікацій, автор 2 інформаційних листів. Перелік публікацій Редько О.К.

 

 

 

Доцент Петрашенко Вікторія Олександрівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Особливості енергетичного та мікроелементного забезпечення недоношених новонароджених у разі перинатального гіпоксично - ішемічного ураження центральної нервової системи та їх корекція”. Має 20 науково-методичних публікацій, автор 2 інформаційних листів. Перелік публікацій Петрашенко В.О.

 

 

 

 

 

Kasyan Асистент Касян Світлана Миколаївна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Діагностика та прогнозування наслідків перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у дітей першого року життя”. Має 29 науково-методичних публікацій, у тому числі у 2 статтях НБД Scopus. Перелік публікацій Касян С.М.